Spider-Man [SNES]


Entre estes códigos no menu Passwords. Confirme os códigos apertando START.

Fase 2 ... JENKINS
Fase 3 ... CONNERS
Fase 4 ... BECK
Fase 5 ... SLAYER
Fase 6 ... OSBORN
Fase 7 ... GARGAN
Fase 8 ... BROCK
Fase 9 ... OCTAVIUS
Resto do Post

Comentários